ขั้นตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้สมัคร


            
   
   
        
   
** ประเภทไฟล์ .jpg, .jpeg, .png, .bmp เป็นต้น ขนาดไม่เกิน 2 MB ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
       
ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
       
ข้อมูลที่อยู่
ข้อมูลการล็อกอินเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
Note: 1. * = บังคับกรอกข้อมูล
          2.   กรณีติดปัญหาเรื่องโปรแกรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
                - คุณน่านนที บัวอิ่น โทร 02-141-9618
                - คุณธีระพงศ์ ยังเหล็ก โทร 089-890-0990
                - คุณวีระยุทธ รันใหม่ โทร. 090-978-6900
บันทึกและไปต่อ