การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นพิเศษ (ปธพ. Executive) (ปธพ. X)ข่าวประชาสัมพันธ์


Loading.....

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง ระหว่างวันที่ 18– 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษา(ปธพ.10)
วันที่เผยแพร่ : 21/05/2566

พิธีเปิดการศึกษาอบรม ปธพ.10(แพทยสภา) และวางพวงมาลา ณ โรงพยาบาลศิริราช

พิธีเปิดการศึกษาอบรมและวางพวงมาลา ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30–16.30 น. ณ โรงพยาบาลศิริร
วันที่เผยแพร่ : 28/10/2565

ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มที่มิใช่แพทย์ (Non-med)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมกลุ่มที่มิใช่แพทย์ (Non-med) รรยำยพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลำคม 2565 เวลำ 13.00-16.00 น ณ ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย สถำบันพระปกเกล้า
วันที่เผยแพร่ : 27/10/2565

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 นำเสนอผลงานวิชาการ มอบเกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.9

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 แพทยสภา - สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร ปธพ. จัดประชุมวิชาการประจำปี 2565 พร้อมมอบเกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ โดย นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 9
วันที่เผยแพร่ : 09/10/2565

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10)

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 โดยผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ ล้วนแ
วันที่เผยแพร่ : 07/10/2565

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6 จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 09.15 นศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ประธานในพิธีเปิดโครงการ หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพร
วันที่เผยแพร่ : 11/09/2565

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 – 2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ
วันที่เผยแพร่ : 01/08/2565

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจําปี 2565

วันที่ 24-26 มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางก
วันที่เผยแพร่ : 26/06/2565

หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีที่ 4 แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หลักสูตร ปธพ.9 พร้อมคณะ เปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
วันที่เผยแพร่ : 30/04/2565

“โครงการประชุมวิชาการ ปธพ.” และเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8)

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาระบบการแพทย์ไทยด้วย
วันที่เผยแพร่ : 06/12/2563

เปิดหลักสูตรประประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา และสถาบันพระปกเกล้า ได้ทำพิธีเปิดหลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 9
วันที่เผยแพร่ : 26/11/2563

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 – 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2563
วันที่เผยแพร่ : 18/08/2563

Bodyslam นับ 1 ถึง 7 คอนเสิร์ต จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

บอดี้สแลม จัดคอนเสิร์ตที่ไม่เล็ก ไม่ใหญ่ แต่เป็นครั้งพิเศษชื่อ บอดี้สแลม นับ 1 ถึง 7 ครั้งแรกของการรวมเพลงฮิตตั้งแต่ชุดที่ 1-7 มาไว้บนเวทีที่แฟนตัวจริงต้องไม่พลาด จัดโดยมูลนิธิธร
วันที่เผยแพร่ : 26/11/2562

งานประชุมวิชาการประจําปี 2562 แพทยสภา-ปธพ. ครั้งที่ 7

งานประชุมวิชาการประจําปี 2562 แพทยสภา-ปธพ. ครั้งที่ 7 พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ โล่เกียรติคุณ นักศึกษาหลักสูตรธรรมธิบาลทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
วันที่เผยแพร่ : 10/11/2562

ปธพ.8 ศึกษาดูงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8 พย.62 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่เผยแพร่ : 08/11/2562

25 ตุลาคม 2562 งานคืนสู่เหย้า บายศรีสู่ขวัญ ชาว ปธพ.1-8

งานคืนสู่เหย้า บายศรีสู่ขวัญ ชาว ปธพ. วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00-22.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
วันที่เผยแพร่ : 25/10/2562

18-20 ตุลาคม 2562 พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรฯ และกิจกรรม ปฐมนิเทศ ปธพ.8

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรฯ และกิจกรรม ปฐมนิเทศ ปธพ.8 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิต
วันที่เผยแพร่ : 18/10/2562

กำหนดการประชุม นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.8 กลุ่มที่ไม่ใช่แพทย์ (Non Med)

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่เผยแพร่ : 17/10/2562

24 กันยายน 2562 พิธีเปิดการศึกษาอบรมและการวางพวงมาลา หลักสูตร ปธพ.8

พิธีเปิดการศึกษาอบรมและการวางพวงมาลา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
วันที่เผยแพร่ : 24/09/2562

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่เผยแพร่ : 28/02/2562

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
วันที่เผยแพร่ : 14/04/2559

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 4(ปธพ.4)

ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันที่เผยแพร่ : 14/04/2559

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3(ปธพ.3)

12 กันยายน 2558 ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่เผยแพร่ : 04/04/2559

โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2

21 เมษายน 2557 ณ โรงพยาบาลหัวหิน และโรงเรียนพณิชยการหัวหิน
วันที่เผยแพร่ : 04/04/2559

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 1)

17 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่เผยแพร่ : 03/04/2559


ล็อกอินเข้าสู่ระบบ


อีเมล *
รหัสผ่าน *
  ลืมรหัสผ่าน ?